Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Valná hromada BRĎO Vlkani, aneb Válné kúpeníčko 2011

vhZČ HB BRĎO Vlkani zve všechny své členy, příznivce a všechny ostatní, aby se zúčastnili Valné hromady.

Ta se koná dne 9.1.2011 od 14:30 v prostorách klubovny v Mikulčicích.

Co vás čeká

 • Závěrečné zprávy z činnosti za rok 2010 a dotazy k nim
 • Tvůrčí workshopy, kde se budou řešit následující témata:
  • Nábor a zapojení nových vedoucích a organizátorů
  • Zapojení příznivců a přidružených členů
  • Tábory
  • Oslava 35. výročí oddílu Vlkani v Mikulčicích
 • Udělení cen BRĎO Vlkani za rok 2010
 • Volba Rady BRĎO Vlkani a Kontrolní a revizní komise 
 • Promítání fotek, hraní na kytary, občerstvení, nezávazná konverzace, plánování, hodnocení, vzpomínání

Účastníkem Valné hromady BRĎO Vlkani může být každý ať již člen, či nečlen. Kdo však chce mít i hlasovací právo – tedy volit radu ve složení předseda, hospodář, zástupce oddílů, vedoucí Carpe Diem a zástupce přidružených, volit kontrolní a revizní komisi a vůbec hlasovat o všem, o čem se na valné hromadě hlasovat bude, musí splnit dvě podmínky:

 1. být starší 15 let
 2. mít zaplacen členský příspěvěk na rok 2011 Ten lze zaplatit nejpozději 9.1.2011 od 14:00 do 14:30, tedy před začátkem Valné Hromady samotné. Kdo přijde později, může se samozřejmě členem stát i potom, ale hlasovat na Valné hromadě nemůže.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.