Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Uroboros

O nás

Základní článek brontosaura Uroboros se narodil na jaře roku 2009 z nadšení devíti zakládajících členů. Sídlí v Hodoníně, ale jeho členská základna je vskutku rozmanitá zahrnujíc členy z Českých Budějovic, Prahy, Opavy, Hodonína, Mikulčic a Lužic. Článek je otevřený, rád přijímá nové lidi a hledá nové příležitosti, jak s nimi pracovat a pomoci jim v seberealizaci.

altProzatím je hlavní uroborosí činností pořádání víkendových akcí a to zejména na dvou lokalitách v Hodoníně a v Mikulčicích, ale pořádáme i letní vandr a pomalu se chystáme na PSBčkovou premiéru. Na našich akcích nikdy nechybí dobrá nálada, smysluplná práce, hravost ani chvíle odpočinku a povídání u dobrého čaje.

Kde pomáháme

Centrum ekologické výchovy Dúbrava, Hodonín

Na hodonínském ekocentru je již za námi vidět velký kus práce. Pomáháme svou prací přetvářet jeho pozemky na vzdělávací arboretum s ukázkami biotopů jihomoravského regionu. Na projekt by nebyl dostatek prostředků a nemohl by se uskutečnit nebýt pilné práce našich dobrovolníků, kteří stihli vysadit model lužního lesa a živý plot z místních druhů dřevin, poskládat z kamenů model Pálavy, z písku uhrabat step jakou najdete moravské sahaře a osázet břeh malého „slepého ramene Moravy“. Proběhly zde již tři víkendové akce, dvě z nich ještě pod záštitou ZČ HB Brďo Vlkani, ze kterého se náš článek narodil. Odvedli jsme sice velký kus práce, ale zahrada bude vyžadovat naši péči ještě několik dalších let.

Mikulčický luh

altalt

Nedaleko Mikulčic je možno najít nádhernou ukázku lužního lesa. Bohužel však na několika místech zarůstá invazivní rostlinou křídlatkou sachalinskou, která vytváří souvislý neproniknutelný porost a vytlačuje původní druhy rostlin. Proto se sem chceme každý rok vracet a pod dohledem lesníků si to s touto rostlinou rozdat s mačetou v ruce a nelítostným výrazem ve tváři.

Kontakt

Základní článek Hnutí Brontosaurus UROBOROS
Hodonín
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: Jitka Ševčíková - 604 562 457
web: podluzi.brontosaurus.cz

 

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.