Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Regionální centrum podluží

O nás

Hnutí Brontosaurus Podluží nebo-li regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží je samostatné občanské sdružení a zároveň součást Hnutí Brontosaurus.

Jak už z názvu vyplývá věnuje se regionální centrum Hnutí Brontosaurus (RC HB) převážně regionálním projektům a aktivitám na Podluží. V rámci Hnutí Brontosaurus podporujeme činnost základních článků Brontosaura působících v našem regionu a okolí, nejsme (a ani nechceme výt) jim však nijak nadřízeni. V současné době sdružuje RC HB Podluží zhruba desítku členů, kteří by rádi dále využili svých dlouholetých zkušeností z práce ve sdruženích dětí a mládeže, ekologické výchovy a ochrany přírody a zaměřili se v těchto oblastech více na rozsáhlejší, regionální aktivity.

Naše činnost

Péče o přírodní dědictví v regionu

Snažíme se začít podporovat a koordinovat dobrovolnické aktivity v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví regionu. Vyhledávat potřebné lokality a smysluplnou práci pro dobrovolníky. Chceme navázat na projekty Brďa Vlkani – péče o hnízdní budky v přírodním parku Mikulčický luh, likvidace invazních druhů rostlin, pomoc s budováním přírodní ekozahrady na Centru ekologické výchovy Dúbrava Hodonín, aj. V plánu je toho mnohem víc.

Podpora základních článků Hnutí Brontosaurus a jiných organizací v regionu

Rádi bychom podpořili činnost brontosaurů v regionu – ať již společnou propagací, sháněním finančních prostředků, zajištěním vzdělávacích akcí pro vedoucí, a organizátory, pořádáním odborných exkurzí, zaštítěním velkých akcí, poradenstvím, informačním servisem apod. V současné době spolupracujeme se všemi brontosauřími články, oddíly a kluby o kterých se můžete dočíst na tomto webu i s kanceláří Hnutí Brontosaurus a Sekcí Brontosauřích dětských oddílů Hnutí Brontosaurus.

Akce pro veřejnost regionálního rozsahu

Našim cílem je pořádat v našem regionu akce, které budou podporovat nekonzumní způsob života, zájem místních lidí o dění v regionu i jejich aktivní zapojení, environmentální vzdělání, výchovu a osvětu a alternativní kulturní počiny. Příkladem takovýchto akcí může být např. festival Pozdní zimní Pestrovečer, spolupráce na Setkání Brontosauřích dětských oddílů v rámci Dne Země Mikulčice, přednášky, exkurze, aj.

Sledování stavu životního prostředí

Postupně dle možností našeho odborného zázemí chceme více a více sledovat působení samosprávy, občanů, firem apod. na životní prostředí regionu a v případě potřeby se vyjadřovat jak k pozitivním tak negativním zásahům člověka do životního prostředí, popř. navrhovat alternativní řešení vstřícná k přírodě. Publikační a osvětová činnost a vzdělávání Realizujeme publikační, přednáškovou, vzdělávací a osvětovou činnost o přírodním, popř. kulturním dědictví regionu. Spravujeme vývěsky k přírodním zajímavostem a ochraně přírody na Národním kulturním památníku Velkomoravské Mikulčice a lesní chatě v Těšickém lese. Podíleli jsme se na vydání publikací Toulky přírodním parkem Mikulčický luh, Toulky Jihomoravskými lužními lesy, pexesa z Mikulčického luhu. Spravujeme web o přírodě lužních lesů okolí Mikulčic: http://mikulcickyluh.brontosaurus.cz. Chtěli bychom pro Mikulčice a okolí zajišťovat zajímavé přednášky, výstavy, prezentace, vzdělávací a osvětové akce.

Spolupráce

Rozhodně se budeme snažit podporovat rozvoj spolupráce neziskových organizací, samosprávy, veřejnosti apod. v oblasti péče o přírodní, popř. kulturní dědictví regionu především pak v zapojení dobrovolníků do této péče. Právě začínáme. Můžete se připojit. Můžete nás kontaktovat.

Kontakty

Hnutí Brontosaurus Podluží
Mikulčice 15, 696 19
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 605 763 112
web:podluzi.brontosaurus.cz

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.