Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Valná Hromada Hnutí Brontosaurus 2011

Po roční pauze jsem se letos vydal na svoji již čtvrtou Valnou hromadu Hnutí Brontosaurus. Ta se, můžeme říct již tradičně, konala v Oucmanicích u Brandýsa nad Orlicí na nádherném ekocentru Paleta. Kromě mě reprezentovali naše jihomoravské články za Vlkany ještě Inka, za Ayhuazcu to byli Petr Novotný a Petr Gal, za Uroboros Nikola a konečně za RC Podluží Cody. Za BRĎO jako takové pak reprezentovali Gingo Monty s Hvězdičkou a Vlčí Stopu Baghíra. Jinak bylo celkem přítomno tuším 28 delegátů - tj. zástupci ostatních článků, klubů, výkonného výboru HB a bůhvíkoho, kdo má ještě dle stanov toto privilegium. Jak možná víte, valná hromada, narozdíl například od té Vlkanské, jedná celý víkend. Je to logické, agenda celého hnutí je natolik složitá a především rozsáhlá, že by na to jedno odpoledne a večer rozhodně nestačily.

První den

Je pravdou, že páteční jednání je opravud krátké, protože než se všichni delegáti dopraví namísto, zapíší a navečeří, tak to trochu trvá. Nakonec jsme kvůli tomu mým povinnostem u oddílu dorazili na místo skutečně přesně na čas, ale jako poslední. Oficiální část právě začínala. Sotva jsme stihli polknout matrixovskou lentilku prozření, už jsme skládali slavnostní slib delegáta a schvalovali program VH. To však byla pouhá formalita, neboť vše již bylo dopředu předjednáno a za to patří minulému Výkonnému výboru HB díky!

Pak následovaly prezentace významných akcí, činnosti ústředí HB (alias kanceláře) za rok 2010. Z toho, co bylo ukázáno, vyplývá, že činnost brontosaura se v určitých oblastech poměrně zdárně rozvíjí. Především mezinárodní aktivity se po letech stagnace a nezájmu začaly díky výbornému týmu množit. Pro toho, kdo by měl zájem se s brontosaurem rozjet po Evropě, má během roku několik možností. Další věc, která byla prezentována, byly výsledky výzkumu, který proběhl na téma zapojování středoškoláků do aktivit HB. Ačkoli si tedy nejsem jistý, zda-li toto nebylo součástí sobotního programu. Každopádně tento výzkum je součástí dlouhodobějšího plánu HB zajímat se o nové účastníky z řad této sorty lidí. Z faktů, které mi utkvěly v paměti bych zmínil, že máme poměrně velký odpad prvoúčastníků. Jen asi čtvrtina až třetina z nich jede na nějakou další akci s HB. Pokud jde o zapojení účastníků do organizování akcí, největší překážkou je to, že je nikdo vůbec neosloví. Nakonec to, co lidi na akce brontosaura nejvíc naláká, je práce se zvířaty (zdravím tým Kimuri :-)). Především po zveřejnění této "škoující" informace jsem se musel podivit tomu, že to lidé přítomní v zasedací místnosti nějak nechápou. Přitom by člověk řekl, že to bude spíše přirozené.

Druhý den

Další den se jednalo už od časných ranních hodin, tudíž nebyl čas na to, abychom v pátek nějak výrazně ponocovali (jednání nad to končilo někdy v jedenáct). Dopolední blok tvořilo jednání v pracovních skupinách nad tím, jak zvýšit kvalitu akcí, zlepšit jejich propagaci a nakonec jak zapůsobit na to, aby se zvýšilo zapojení účastníků do organizování akcí (viz. problém výše). Posledně jmenované skupiny jsem se účastnil i já.

Nakonec jsme v ní došli k tomu, že problém je dvojí. Jeden spočívá v zapojení účastníků kurzů OHB, kteří mnohdy nenajdou uplatnění v základních článcích. Druhý je ten, že noví účastníci se ukazují především na letních táborech, za kterými jsou však schopni cestovat na delší vzdálenost. Po té se jim však nemůže dařit udržovat dostatečně intenzivní spojení s organizátory. Řešení je propagovat tábory spíše lokálně a nebát se předávat si případné vzdálenější účastníky mezi jednotlivými články (je to však nutné dělat po osobní linii).

V odpoledním bloku měli delegáti možnost zvolit vlastní témata jednání. Nakonec se opět probírala témata dopolední - kvalita akcí a zapojení účastníků a k nim bylo přihlasováno téma třetí, bohužel si teď nemohu vzpomenout, o co přesně šlo. Po té následovala volba výkonného výboru HB a KRKu. Kandidáti byli na listinu připsáni již po obědě. Výkonný výbor má nakonec pro rok 2011 celkem 8 členů, včetně mojí maličkosti. Předsedkyní se opět stala Áďa Kulštrunková, bývalá koordinátorka Akce příroda a programu Vzdělávání. Místopředsedy jsou Tom Hradil a Pavel Pracný, zvaný Elf z jesenického ZČ Baobab. Proběhlo také předávání cen HB a předávání Březových lístků. Tato tradice, některým z vás známá třeba z CVVZ, se pomalu ujímá i v Hnutí Brontosaurus. Ty kteří neví o čem je řeč, bych rád odkázal na stránky Hnutí březových lístků www.brezovylistek.cz.

Večer také zasedala Sekce BRĎO, která mezi sebe přijala Hvězdičku z Tišnova, jako svoji novou členku. Dále jsme probírali všechna témata týkající se BRĎa - Duhové Střípky, Setkání BRĎO a další společné akce, systém vzdělávání atd. Probrali jsme taky situaci v Hnutí jako takovém z pohledu BRĎa. Zájemci se mohou přihlásit o zápis a více podrobností u mě. Pak jsme už jen rozezněli struny kytar (no, měly jsme dvě - jednu Peťa a jednu Finn z Orchisu / Modrého kamene) a trošku zatřásli stěnami oucmanického ekocentra.

Třetí den

Výkonný výbor na svém druhém zasedání v neděli (velmi, velmi brzy) ráno určil termíny svých zasedání, včetně naplánování velkých rad (sháním pomocníky na 9. - 11.9. na Ekocentrum Hodonín!).

Jinak byly další náplní samotné VH již jen technické změny stanov, podávání informací a různých menších plánovaných aktivitách v rámci HB (například diskusní fórum na adrese forum.brontosaurus.cz). Verča Fišerová nás také provedla zajímavým zjišťováním názorů na zapojování Hnutí Brontosaurus do jiných aktivit ve veřejném sektoru jako jsou různé petice, iniciativy apod. Pak už se jen schválil zápis z VH, usnesení VH s úkoly pro výkonný výbor na další rok a mohlo se jet domů.

Pokud bych měl shrnout tuto Valnou hromadu a porovnat ji s jinými, na kterých jsem byl, musím říct, že tu vidím dost velký posun. Valná hromada byla perfektně přichystána, jednání odsýpalo a nezasekávalo se na blbostech a formalitách, což se dřív stávalo běžně. A hlavně, jde vidět, že to někam spěje. Historky, které vám bude někdy vykládat Cody, o tom jak se každou valnou hromadu hlasovalo o tom, jestli se nebude Hnutí Brontosaurus rozpouštět, asi už definitivně patří minulosti.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.