Google+

Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Expedice Moravská Amazonie

Termín:31.7 - 5.8.2021
Sraz:14:00
Druh:Dobrovolnická
Místo:Mikulčice
Věk:od 15 do 26 let
Pořádající ZČ nebo klub: Uroboros
Organizátorský tým:Zdeňka, Terka, Anička, Bára, Cody a Jura
Kontakt:Anička Maradová, Dalimil Toman
Telefon: 605763112
Email:expedice@brontosaurus.cz

184836692_2018136568326885_2240989713888753245_n.jpg

Aktualní situce k akci po tornádu:

Situace sice neumožňuje Expedici realizovat v původním formátu, ale zároveň se nabízí opravdu smysluplná příležitost pomoci postiženému kraji a zároveň jej poznat. A tuto možnost ti nabízíme. Z původního záměru plánujeme zachovat termín, základní myšlenky akce, část plánované dobrovolnické činnosti, exkurze do luhu (a přednášky o něm) i na archeologický výzkum...

Co se naopak změní? Bydlet budeme po celou dobu na včelařském arboretu v Lužicích a do luhu bychom vyrazili právě jen na exkurze. Dobrovolnická činnost by se zaměřila více na péči o přírodu, krajinu, zahrady, arboretum, apod. postižené tornádem (logicky bychom se plánovali činnosti adekvátní vašim dovednostem a znalostem jako např. odstraňování škod na zahradě arboreta, úklidy, apod.).
Méně by bude programu ve smyslu her, zážitkových aktivit apod. Program (jeho nepracovní část) bude více uvolněný, méně organizovaný, protože v dané situaci není v našich “potornádových” kapacitách připravovat zážitkový program (ve smyslu např. her), který by běžel od rána do večera.
Akce prostě bude méně organizovaná, bude více prostoru pro vás samotné - při kytaře, povídání, ale i třeba společném vaření, apod.

--- Původní pozvána:

Příroda a divočina!

Kdysi jsme z ní vzešli. Pak se jí báli. Později s ní bojovali. Mnohde ji pokořili. A teď se bojíme o ni.

Podobně se měnily výpravy do divočiny.

Připoj se k expedici, která je více než skutečná, i když připomíná dávné i nedávné dobrodružné výpravy, příběhy prvních badatelů a zejména osudy bojovníků za ochranu přírody i jejich stanic kdesi v divočině.
Vydej se s námi poznat jedinečný kus moravské přírody, pochopit čím je ohrožena, pomoci jí a přispět k budování terénní základy k aktivitám pro její ochranu.

Poznáš území ve střední evropě nejbohatší na pestrost života, domov stovek ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území, kde se po staletí potkává člověk a divoká příroda. Lokalitu ceněnou vědci. Místo, které je však činností člověka stále více ohroženo.

Nevyžadujeme od tebe žádné speciální dovednosti. Rádi tě vše naučíme. Hodit se bude jen odhodlání zvládnout přímý kontakt s přírodou lužních lesů a špetkou nepohodlí. A také chuť poznávat, tvořit a učit se nové dovednosti.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.