Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Plán na léto: Prošlapejte s úsměvem své Cestičky

Chcete se naučit organizovat akce, objevit své dosud skryté schopnosti a překonat sebe sama? Vyzkoušet, jaké je to vést druhé? Otevřete oči, mysl i srdce a v druhé polovině července vykročte na prožitkově-vzdělávací kurz Cestičky. Zváni jsou všichni nadšenci ve věku od 17 do 26 let.

Cestičky jsou organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus. Nápad na jeho uspořádání dostal před dvanáctí lety Dalimil Toman na cestách po Indii. „Chtěl jsem mladým lidem nabídnout možnost prožít netradiční léto, překonat domnělé hranice všednosti,“ říká hlavní organizátor kurzu Toman, „zároveň mě napadlo promíchat zážitkový program s kvalitním vzděláním pro volnočasové pedagogy,“ dodává. Vznikla tak pestrá programová směsice prolínající se dvanáctidenním životem na louce kdesi u Náměště nad Oslavou.

 

Pavel Gal, loňský účastník, popisuje obě linie kurzu – zážitkovou i vzdělávací: „Jednou jste opět dětmi na táboře plném her a dobrodružství a za chvíli se učíte, jak tyto děti na táboře vést a jak samotný tábor tvořit.“

Během necelých dvou týdnů prošlapete tři cestičky. První je cestička poznání svých schopností a mezí – fyzicky i psychicky náročné týmové hry a aktivity pro vlastní klidné rozjímaní. Prostřední cestička vede k neformálnímu vzdělávání. Osvojíte si třeba základy zdravovědy, ekologické výchovy, psychologie nebo pedagogiky. Poslední cestička umožňuje poznání nových lidí a navazování přátelství. Tato cestička vás také přivede k zajímavým aktivitám jako je slaňování, tvorba přírodní keramiky, land art, fireshow a žonglování a mnoho dalších.

„Cestičky jsou správná volba pro všechny, kteří pracují anebo by chtěli pracovat s dětmi a mládeží – studenti pedagogiky, oddíloví vedoucí, lidé věnující se mimoškolních aktivitám, zdravotníci zajímající se o zotavovací akce a další.A samozřejmě všichni,  kteří chtějí zkusit něco nového, překvapivého a neopakovatelného,“ popisuje Gal. „Otevřely se mi možnosti, které jsem si možná neuměla představit a pokud ano, nevěřila jsem jim. Cestičky byly jistou konfrontací s mými sny. Zjistila jsem, že realizaci některých z nich nic nepřekáží,“ poznamenává další účastnice Anna Šmídová.

Letošní ročník se uskuteční 17. – 28. července. Kromě certifikátů akreditovaných MŠMT si můžete odvézt i nová přátelství a neopakovatelné zážitky. Další informace najdete na www.cesticky.cz.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.