Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Projekty

Hnutí Brontosaurus na Podluží realizuje a reliazovalo několik projektů na ochranu přírody a životního prostředí.

Aktuálně běžící a připravované projekty

Ochrana ptactva v Mikulčickém luhu

Projekt řeší problematiku nedostatku hnízdních dutin pro ptactvo. V důsledku pravidelné těžby ubývá v luzích na jižní Moravě starých stromů poskytujících přirozené hnízdní dutiny. Nedostatek příležitostí pro hnízdění snižuje množství a pestrost ptactva v luzích a má celkově negativní vliv na ekosystém (některé druhy hmyzu nemají přirozené predátory apod.). Konkrétně plánujeme vyvěšujeme budky pro celou škálu ptactva. Půjde především o budky pro sýkory (modřinky, koňadry - malý a velký sýkorník), dále pak pro lesky, brhlíky, kavky, strakapoudy, krutihlavy, holuby doupňáky, žluny, některé druhy sov, popř. poštolky. Počty jednotlivých druhů budek budou vyrobeny úměrně populaci jednotlivých druhů ptáků. V plánu je vyvěšení i několik budek pro netopýry.

Budky jsou vyvěšovány v PP Mkulčický luh a v luzích směrem na Moravskou Novou Ves a Tvrdonice.

Projekt realizujeme dlouhodobě. Původně byl podpořen z Ministerstva životního prostžedí, nyní nově sdružením Stilla. Prvně jsme umístnili cca 60 hnízdních budek. K těm přibylo cca dalších 25 vyrobených dětmi z našich oddílů či základní školou v Mikulčicích. Nyní připravujeme výrobu a vyvěšení dalších cca70 budek.

O budky se i nadále pravidelně staráme, každoročně je čistíme a opravujeme. Také monitorujeme jejich zahnízděnost, která se pohybuje kolem 80 procent.

ochrana_prirody_projekty_2

Křídlatka

Ve spolupráci s Lesy ČR již druhým rokem pomáháme řešit problémy s šířením nepůvodnía invazní křídlatky v přírodním parku Mikulčický luh. Houževnatá křídlatka vytlačuje původní druhy rostlin. Na místo, kde pomáháme se křídlatka dostala s odpadem ze soukromé zahrádky, kde si ji lidé pěstovali jako okrasnou rostlinu. Teď se však z jednoho místa po vodě rozšiřuje a také proniká do okolního lesa. Křídlatka se množí velmi rychle a její husté několik metrů vysoké porosty téměř absolutně vytlačí původní rostliny.

Zelené Podluží a Živá zahrada

Jde o souhrn aktivit k výsadbě zeleně a zapojení veřejnosti do výsadby, péče o zeleň a její ochranu. Konkrétně se jedná o mapování zanedbamných míst vhodných k výsadbě v obci Mikulčice a následné osazení těchto prostor stromy, keři nebo popínavími dřevinami.Doprovodné programy pak zahrnují dlouhodobé soutěže pro děti či exkurze atd. Dále pak akci Den pro stromy, zahrnující jak samotnou výsadbu za účasti široké veřejnosti, tak doprovodné programy (tvořivá a smyslová stanoviště a dílny, besedy, promítání, výtvarné aktivity, soutěže) a další údržbu zeleně za účasti dětských kolektivů a veřejnosti.

Dále projekt budování Živé zahrady na Centru ekologické výchovy v Hodoníně. Tam pomáháme s výsadbou ukázkových dřevin z České republiky, modelu lužního lesa a budováním mnoha prvků zahrady, která by měla sloužit k výukovým programům Ekocentra i veřejnosti.

S výsadbou a údržbou zeleně však pomáháme i na dalších místech.Ochrana_prirody_projekty

Ukliďme si svět a Dny pro přírodní park

Pravidelnou činností jsou úklidy parků v obcích, lesích a rezervacích, kde působíme, či likvidace popř. mapování černých skládek. V této oblasti se snažíme spolupracovat především s OÚ. Úklidy doplňujeme vhodným působením na děti a veřejnost (ekovýchovná činnost, články do místních periodik, aj.).

Největší akcí tohoto typu je každoroční čistění rezervace Skařiny a slepého ramene řeky Moravy v rámci Dne pro přírodní park.

Dosud realizované projekty

Management Národní přírodní rezervace Váté písky

V Národní přírodní rezervaci Váté písky mezi Bzencem a Rohatcem jsme několik let prováěli na základě zadaní Agentrury ochrany přírody a krajiny managemn tohoto chráněného území. Jednalo se o odstraňování náletového akátu a traviny třtniny krovištní ohrožující vzácné a chráněné druhy teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů. 

Fotoherbář a floristická studie PP Mikulčický luh

V rámci zpracování floristické studie přírodního parku Mikulčický luh jsme zracovali fotoherbář tohoto území. Na CD, diácích a fotografiích mame sytsematicky zoracováno a zachceno na xxx druhů zdejších rostlin.

Měření přízemního ozonu a kyselých děšťů

Děti z našich oddílů se zapojili do celostátního měření množství škodlivého přízemního ozonu. Toe měřilo prostřednictvím měření poškození pokusných rostlin tabáku. Obdobně jsme se zapojili do měření výskytu kyselých děšťů.

Instalace informčních tabulí k PP Mikulčický luh

Na základě zadání odboru životního prostředí jsme se v devadesátých letech podíleli na instalaci několika informačních tabulí a značek označujících chráněná území na Hodonnsku.

 


© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.