Google+

Cestičky

Banner

Přihlášení

Dekorace - lístky

NEKONÁ SE! Kurz pro organizátory víkendovek

Termín:13-15.10.2017
Druh:Vzdělávací
Místo:EVC Švýcárna - u Adamova, CHKO Moravský kras
Věk:od 18 do 150 let
Pořádající ZČ nebo klub: HB
Organizátorský tým:Cody, Lucka, Eva & lektoři
Kontakt:Eva Pavlíková
Telefon: 603554852
Email:vzdelavani@brontosaurus.cz

POZOR ZMĚNA - konání kurzu se ruší! O náhradním termínu se dozvíte včas.

Nejbližší víkendový kvalifikační kurz - pro lidi se zájmem vést brontosauří dětské oddíly - 1. až 3. 12. 2017 na Kaprálově Mlýně.

http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-1/zpravy-vyzvy/342-instruktororsky-brdo-kurz


Chceš pořádat akce

... a nedostat se do maléru?

... a mít z nich sám(a) dobrý pocit?

... a mít se pak čím pochlubit?

Zveme Tě na:

kurz, který ti napoví, jak se vyhnou průšvihům a z hlediska práva, financí, bezpečnosti, apod.
kurz, který tě inspiruje, jak dělat akce, aby si je i sám(a) užil(a) a těšili tě nikoliv stresovaly
kurz, jež poradí, jak dělat akce smysluplné, jak pro účastníky, tak pro místa, kde se společně dobrovolničí

To jsou věci, které ti pomohou na pořádání akcí nejen vyrůst a zároveň z něj mít opravdu radost.

Kvalifikace Organizátor víkednových akcí Hnutí Brontosarus ti umožní pořádat víkendové akce pod Hnutí Brontosarus (Akce památky, Akce příroda, víkendovky pro prvoúčastníky a středoškoláky, apod.). Toto vzdělání bude užitečné a pravděpodobně i uznatelné i pro pořádání jiných obdobných akcí.

Absolventi kurzu získají certifikát a osvědčení prokazující absolvované vzdělání.

Dozvíš se praktické věci:

jak sehnat lokalitu a jaká práce má smysl...
jak inspirovat druhé k dobrovolnictví
jak naplánovat a zrealizovat víkendovku neboli timing
jak na zážitkovou část akce neboli dramaturgie...

Kdy? 13. - 15. 10. 2017
Kde? EVC Švýcárna u Adamova (CHKO Moravský kras)

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.