Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Podpora pestré zemědělské krajiny

Termín:28-28.11.2022
Druh:Vzdělávací – kurzy, školení
Místo:Břeclav
Věk:neomezeno
Pořádající ZČ nebo klub: HB
Organizátorský tým:Jana Švaříčková
Kontakt:Jana Švaříčková
Telefon: 736697306
Email:janasvarickova@brontosaurus.cz

Zemědělská krajina a podpora pestré přírody v ní.JPG

Jak na zpestření často jednotvárné zemědělské krajiny? Na semináři tě provedeme celým procesem od vize přes zásahy do krajiny až po zisk nezbytných povolení až po terénní exkurzi.

S Martinem Václavíkem a Ilonou Vybíralovou si vysvětlíme současné problémy zemědělské krajiny a vývoj, který k nim vedl. Objasníme si majetkové poměry ve vztahu k pozemkům i náležitosti k tvorbě krajinných studií a plánů. Popíšeme si rozčlenění krajiny pomocí prvků jako biocentra a biokoridory, solitérní dřeviny, remízky, větrolamy, či mokřady i jejich význam a vhodné umístění. Zjistíš také, kde a jak na úpravy sehnat finance. Zamyslíme se nad tvým vlastním budoucím podnikem nebo ti dáme náměty k projektům, kde se můžeš přidat. Vše si navíc ukážeme v praxi na příkladu Lužního parku Krče, kde obnovujeme umírající zbytky lužních lesů tvorbou nových porostů, tůní či úkrytů pro zvěř.

Seminář je určený pro aktivní občany, kteří chtějí realizovat drobná prospěšná opatření v krajině. Také pro stávající i nové organizátory z environmentálních neziskových organizací či z organizací pracujících s dětmi a mládeží či pro členy místních akčních skupin.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.