Google+

Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Valná hromada Hnutí Brontosaurus

Termín:27-27.2.2021
Sraz:16:00
Druh:Interní akce (VH a jiné)
Místo:online na zoomu
Věk:neomezeno
Pořádající ZČ nebo klub: HB
Kontakt:
Telefon: 736720568
Email:hnuti@brontosaurus.cz
Web:mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-

602d755a0749b.jpg

Vážení přátelé v základních článcích, regionálních centrech a klubech,

i v letošní složité situaci proběhne v původním plánovaném termínu Valná hromada Hnutí Brontosaurus. Rozhodli jsme se pro následující podobu zasedání Valné hromady. V sobotu 28. února se setkáme on-line na základní povinnosti a neodkladné záležitosti Valné hromady (volby, schválení zpráv, apod.). Následně v květnu uspořádáme v příjemném prostředí velké offline setkání zástupců pobočných spolků a klubů v podobě Rady Hnutí Brontosaurus. Tam přesuneme zasedání sekcí, další rozpracování vize 50 do strategických plánů a další tvůrčí části běžné VH. Zejména se zaměříme na motivační a tmelící program!

Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové či příznivci Hnutí. Delegáti s právem hlasovat jsou max. 2 za každý ZČ či RC, 1 za každý klub a dále členové VV a KRK. Další zástupci se mohou zúčastnit Valné hromady jako hosté.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.