Google+

Cestičky

Banner

Přihlášení

Dekorace - lístky

Sebezkušenostní arte skupina - třetí ochutnávka

Termín:7-7.12.2017
Sraz:18:00
Druh:Klub, klubový večer
Místo:Brno, Hvězdová 10
Věk:od 16 do 30 let
Pořádající ZČ nebo klub: HB
Organizátorský tým:Dia Dombrovská
Kontakt:Dia Dombrovská, Dalimil Toman
Telefon: 605763112
Email:dobrovolnictvi@brontosaurus.cz

Sebezkušenostní skupina (NEJENpro organizátory HB)

Přijďte se podívat na třetí setkání. Ještě přibíráme nové lidi.
Obecně se však předpokládá forma přihlášení a účasti na setkáních, tak aby se skupina ustálila jako ucelená a nepříliš proměnlivá.

Infomace od lektorky:

Pre koho?
Pre tých, ktorí:
majú chuť rozvíjať svoju osobnosť netradičným spôsobom s využitím arteterapeutických a artefiletických techník či iných psycho-sociálnych metód
chcú lepšie poznať samých seba, porozumieť svojim prejavom, reakciám, prežívaniu, spôsobom uvažovania o svete, sociálnym vzťahom, uvedomiť si svoje schopnosti, potreby, limity
majú záujem spoznať druhých ľudí, zdieľať s nimi svoje zážitky a prežívanie, počúvať
chcú rozvíjať svoju tvorivosť a vnímavosť

Kde?
Kancelária Hnutí Brontosaurus, Hvězdova 10, Brno

Kdy?
Štvrtok 18:00-19:30, každých 14 dní (dvakrát do mesiaca).

Účasť na sebaskúsenostnej arte skupine si nevyžaduje žiadne výtvarné nadanie alebo predchádzajúce skúsenosti s tvorivými či psycho-sociálnymi aktivitami, ale skôr záujem o spoznávanie seba i druhých, skúšanie spôsobov sebarozvoja pomocou tvorivých psychologických techník.

Skupinu povedie Diana Dombrovská (Dia)

Informácie o lektorke:

Psychologička so skúsenosťami v školstve, poradenstve, detskom domove. Organizátorka zážitkového organizátorského kurzu Cestičky pod hlavičkou Hnutí Brontosuarus. Pracuje s deťmi a mladými ľudmi individuálne i skupinovo, osobne i cez internet. Absolvovala dlhodobý výcvik práce s motiváciou a zmenou, kurz v arteterapii a artefiletike, aktuálne vo výcvikovom programe Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.