Google+

Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

Exkurze Tajemství lužních lesů na Soutoku

Termín:15-15.10.2017
Sraz:13:30
Druh:Vzdělávací
Místo:Pohansko u Břeclavi
Věk:od 12 do 99 let
Pořádající ZČ nebo klub: RC HB Podluží
Organizátorský tým:Staňa Kalužík
Kontakt:Staňa Kalužík
Telefon: 724531386
Email:kaludr@seznam.cz

12_P1016821.JPG

Exkurze lužními lesy a nivními loukami v okolí Pohanska a řeky Dyje. Prohlídka různých biotopů, seznámení s problematikou vodního režimu krajiny, informace o zajímavostech luhu, o vzácných druzích i o ohrožení a ochraně lužního lesa, vysvětlení problematiky CHKO Soutok, apod.

Zajištěn autobus přes Čejkovice-Lužice-Mikulčice-Moravskou Novou Ves a zpět.

Odborný výklad: Ing. et Ing. Filip Šálek, erý v dřívějších letech působil v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a předsedá spolku Lužánek.

Exkurze je určena široké veřejnosti.
Vybavení: doporučujeme vybavit se teplým oblečením, dobrými botami, pláštěnkou, svačinou a pitím!

Poplatek za účast: 150,- Kč / 75,- Kč pro studenty zahrnuje autobus, lektora a materiály k navštíveným místům.

Informace a přihlášení: do 13. října 2017
u Stanislava Kalužíka na tel. 724 531 386 nebo e-mail: kaludr@seznam.cz
Počet míst omezen.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.